Archive for 2010. június

edzés jún. 29. 2010

június 30, 2010

Saját: csak csoportokkal kicsi átmozgatás, néhány guggolás (rá kell pihennem a csütörtöki 1000 swingre,mert múlt héten kicsit sok volt a móka)

A.: 15 kör lefutása

Reklámok

Szabó Ramóna, úszó kiscsillagom

június 29, 2010

Mint általános meglepetés- Rami 3 hónapja jár hozzám,miután nem tudtak mit kezdeni a vállával, szegénykém sírt a fájdalomtól,mikor hozzám került, Dr. Engárt Zsuzsi küldte el hozzám.

ÉS TESSÉK MEGNÉZNI,MIT PRODUKÁLT!!!!!!!!!!!!!!!!!

Szabó Ramóna szintén remekül úszott. Ramóna elsőéves ifistaként szintén egyéni legjobbját megjavítva (2:20,39) harmadikként ért célba, ami kellemes meglepetés részéről, és a többi számban elért döntős helyezései is biztatóak.

Gyógyszer: FMS korrekciók, swing, TGU.

HELÓ,MI? 😀

Aki esetleg nem tudná…

június 28, 2010

Juci vett Magának egy nagyon hejdehű piros pöttyös papucsot.

Ez lett az új fejlécem,amíg kiörömködöm magam ebben 🙂

Szombat

június 28, 2010

Családi nap volt A. cégénél, amely alkalomból:

-kiderült, hogy született falmászó zseni vagyok. Csak azért nem ütöttem le a két palit, akik feltanácsoltak a legnehezebb pályára,(soha- értsd: SOHA nem másztam még falat), mert úgy beállt az alkarom és a kezem,mire lemásztam (mivel tériszonyom van, kértem, ne engedjenek le,inkább meghalok odapaszulva a hülye alkotmányukhoz,melyen 1 kapaszkodó izé volt/ 5 négyzetméter,vagy lemászok magam fokozatosan) ,mintha Bazsi szögeivel szurkálták volna belülről, fúj. Így utólag nem volt rossz, és maguk a Becsapós Palik is csodálkoztak,hát még én!

– szabadban volt a rendezvény,mi lenne egyértelműbb, hogy a megjelent elmebetegekkel együtt kettlebelleztünk egy -kettő-három jót?

A visszajelzések szokásosak, nem mondd már,hogy ettől a szartól erősebb leszek (hát,én se vacsorára szoktam elfogyasztani a belljeimet),  mi ebben a pláne? , de hülyeség, Jézusom,még nézni is rossz, stb. stb. Mivel 2 éve nagyjából mindenki hülyének néz a kettlebell miatt (kivéve az elmebetegek,akikkel edzünk), nem túlzottan zavar ez,mert dolgok helyességéről nem kenyerem meggyőzni más inerciarendszerben (mondjuk pl. amilyen autód van,annyit érsz a szememben-típusú) működő egyéneket, ezért csak úgy mondom “ja”.

(egyébként egy autónak 2 paramétere van. jól működik/célnak megfelel/-e: ez az egyik. PIROS-E? : ez a másik.)
Volt mindenféle más mulatság is, például egészen megtetszett a TRX, az a nemtomhogyishíjják gyakorlat,mikor  plankfélében vagy,lábak beleakasztva a cuccba,és oldalra lábbal ki kell lengeni.Ez annyira bejött nekem, hogy majdnem sikerült elrepülnöm, és szinte abba se tudtam hagyni,valamint az is tetszett,hogy hipp-hopp középre tudom húzni mozdulatlanra magam messzeföldön híres törzserőmmel. 😀

Játszottunk egy piros Aquabag-gel is, nagyon muris. Pláne tökéletes mélyguggolást végezni vele, hogy kinyújtod a bag-et a fejed fölé. Nagyon jó! Volt kötélhúzás is, ropeworkout, a haskerék továbbra sem az én műfajom, nem szeretem, feszítek inkább.

Na, jól lemerültem, a szó legnemesebb értelmében.

Vasárnap vasaltam, no komment.


A kapu nélküli retesz

június 27, 2010

Karátson Gábor szerint a Wu-men Kuan legfrappánsabb fordítása. Ennek jegyében egy kis Weöres,aki tudta.

Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad. Nyűdd szét díszeid – a szépség legyél te magad. Feledd el mulatságaid – a vígság legyél te magad. Égesd el könyveid – a bölcsesség legyél te magad. Pazarold el izmaid – az erő legyél te magad. Oltsd ki lángjaid – a szerelem legyél te magad. Űzd el szánalmaid – a jóság legyél te magad. Törd át gátjaid – a világ legyél te magad. Vedd egybe életed-halálod – a teljesség legyél te magad.

Imikének

június 27, 2010

kerestem infót. bővebben is leszek, egyenlőre időnyomás alatt vagyok ismét.Sagittalis az nyílirány röviden, a buksin levő sutura sagittalis a (varrat) ürügyén.

Az emberi testen történõ tájékozódás az anatómia nyelvezetét használók számára nélkülözhetetlen, hiszen pl. a sebészetben néhány szerv vagy anatómiai képlet helyzetét  csak nagyon kifinomult irányjelölésekkel lehet megadni A régészek számára inkább az a fontos, hogy a csontvázrendszeren jól kiismerjék magukat, s sírokról írott ásatási dokumentáció a lehetõ legpontosabb legyen, ugyanis pl. ha a csontanyag hitelessége valamely ok miatt csorbát szenved, csak úgy van esély az eredeti visszakeresésére, ha azt pontos, és a feldolgozó antropológus számára is felhasználható módon írtuk le. Az anatómiai iránymegjelölések általában univerzálisak, tehát az egész csontvázra éppen úgy alkalmazhatók, mint például egy adott testtájra, ízületre, vagy akár egy különálló csontra is. Az embertanban használt megjelölések a Nemzetközi Anatómiai Nómenlkatúrára épülnek.

Az elsõ egységes anatómiai nevezéktant 1895-ben Bázelben fogadták el, e kifejezéseket BNA (Bázeli Nomina Anatomica) elnevezéseknek nevezzük. A német természettudományos pozitivizmus hatása teremtette meg a 1935-ben a jénai nómenklatúrát (JNA), amely sok esetben megpróbálta pontosítani, még jobban körülírni a nevezékeket. Túlságosan is bonyolult és sokszor következetlen volta miatt nem ment át a gyakorlatba, ugyanis sem az angolszász, sem az ekkortól fejlõdésnek induló szovjet szakirodalom nem vette át. Mindazonáltal a jénai nómenklatúrának az embertanban használatos kifejezések között megkülönböztetett szerepe van, ugyanis a funkciót és a valós anatómiai helyzetet jobban figyelembe véve új iránymegjelöléseket adott. 1955-ben aztán Párizsban megszületett a kisebb módosításokkal mai napig használt nevezéktan (PNA). Ez jelenleg mintegy 6000 fogalmat ölel fel.

A csontvázon való tájékozódás megkönnyítése végett három fõ tengely, illetve fõirányt nevezhetünk meg:

AXIS VERTICALIS AXIS TRANSVERSALIS AXIS SAGITTALIS
függõleges, vagy hossztengely harántirányú tengely nyílirányú tengely
általában a csontváz két végpontjára vonatkozik a mellkas síkjával párhuzamos síkot képez a nyílvarrat által kijelölt síkot képez

Az verticalis, azaz függõleges irányú tengely síkot nem képez, tulajdonképpen a koponyatetõ és a sarokcsont összeköttetésében értelmezhetõ. A tengelyen értelmezhetõ sík a horizontalis sík. A verticalis tengelyt a transversalis és a sagittalis sík általi metszetvonalnak is nevezhetjük, amely a két síkot is két-kétfelé osztja, ezért az iránymegjelölések mindig párban fordulnak elõ, minden elnevezésnek van egy ellentétes irányt megjelölõ párja.
A három fõ irányt szem elõtt tartva, illetve általuk értelmezhetõ síkokban az alábbi iránymegjelöléseket használjuk:

VERTICALIS IRÁNY TRANSVERSALIS IRÁNY SAGITTALIS IRÁNY
superior/inferior
felsõ/alsó
lateralis/medialis
szélsõ/belsõ
anterior/posterior
elülsõ/hátulsó
dexter/sinister
jobb/bal

Ezek az iránymegjelölések az egész emberi szervezet tekintetében használatosak. Leginkább a jénai anatómiai nevezéktan használt olyan, a mai napig is használatban lévõ iránymegjelöléseket, amely az emberi szervezetet anatómiai egységeire lebontva, az adott testtájék (pl fej, törzs, végtagok) anatómiai viszonyait és nevezéktanát figyelembe véve határozott meg irányokat. Ezek az elnevezések szinonímái a három fõ iránypár-megjelölésnek.

EGÉSZ TEST FEJ TÖRZS VÉGTAGOK
superior/inferior maxillaris/mandibularis v. basilaris cranialis/caudalis proximalis/distalis
anterior/posterior frontalis/occipitalis ventralis-thoracalis/dorsalis volaris/dorsalis (felsõ végtag)
ventralis /dorsalis (alsó végtag)
medialis/lateralis nasalis/temporalis medialis/lateralis radialis/ulnaris (felsõ végtag)
fibularis/tibialis (alsó végtag)

Az iránymegjelöléseket, illetve iránypárokat mindig az adott testtájéknak megfelelõen használjuk. A lábszár két párhuzamos csontjának, a sípcsont (tibia) és a szárkapocscsont (fibula) egymáshoz viszonyított helyzete (a test középvonalához vizzonyítottan belsõ ill. külsõ) ad lehetõséget, hogy a lábszár tekintetében tibialis/fibularis irányról beszéljünk, de ezt az elnevezést a koponya és a törzs esetében nem használjuk. A legtöbb iránypár-szinoníma a fej, illetve a koponya leírásánál használható. Ennek okát lásd a koponya részletes tárgyalásánál!
A végtagok esetében a felsõ/alsó iránymegjelölést nemcsak a végtag egésze, hanem az egyes csontok tekintetében is használjuk. Ennek következtében természetes, hogy a combcsont distalis végrésze a végtag egészét tekintve proximalisabban (azaz feljebb) van, mint a sípcsont proximalis végrésze.

FONTOS!!! Az iránymegjelöléseket soha nem szituatíve, hanem az ún. anatómiai alaphelyzetnek megfelelõen kell és szabad használni!
Az emberi test/csontváz anatómiai alaphelyzetben álló helyzetû, a felsõ végtagok a törzs mellett lógva, azzal durván párhuzamosan helyezkednek el és a kézfej úgy áll, hogy a tenyér egy irányba néz a has síkjával, így a hüvelykujj lateralis helyzetben van (“stoppoló” alaphelyzet). Az összes iránymegjelölést ebben a helyzetben kell és szabad értelmezni.
Az anatómiai, vagy ún. fiziológiás alaphelyzetben az alkar csontjai közül a orsócsont (radius) lateralis, az singcsont (ulna) medialis irányban áll. Erre az állásra utal a radialis/ulnaris iránymegjelöléspár is.  A csukló- és a könyökízület jellegzetességei azonban lehetõvé teszik, hogy a kézfej 180 fokkal elforduljon és a kézfej háti felszíne legyen egy irányban a hasi síkkal, s ebben az esetben a hüvelykujj a test medialisan helyezkedik el. A régészeti vonatkozások kapcsán leírt csontvázak sírgödörbeli helyzete az anatómiai alaphelyzettõl  eltérõ a legtöbb esetben eltér, akár kultikus okokból, akár utólagos elmozdulás, sírrablás okán. Ha az elhaltat úgy temették el, hogy a kezeit az ágyékán összekulcsolták, akkor a hüvelykujjek medialis helyzetbe kerültek. Ha az alkart a felhajtották a mellkasra, akkor  az alkarcsontok distalis végei proximalisabb helyzetbe kerültek, mint a proximalis végük. Az anatómiai alaphelyzetet azonban e csontozat leírásánál is figyelembe kell venni.

kérdés,nézőpontokat kérek

június 27, 2010

SNATCH-ÜGYBEN tegnap becseppent a napba egy észrevételem, hogy milyen horderejű az, hogy derékmagasságon alul/belendítéskor úgymond/ a golyó íve átlépi-e a sagittalist vagy nem? Mert vannak esetek,mikor a sagittalison marad. 2 golyóval értelemszerűen kicsit muris lenne,ha átlépné, vagyis a kérdés EK snatchre vonatkozik.

Amit én látok, hogy lányoknál gyakrabban.Talán a medence-váll arányok miatt?

úszó

június 26, 2010

1000 swing, Trepák Zoltán búcsúztató

június 25, 2010

ezt viszont bocs, de villámgyorsan felteszem, plakát hétfőn.mert Attilának,aki a plakátokat készíti, rögtön azzal indítottam a telefonban, hogy nagyon finom süteményeket tudok sütni 😀 így hamar elkészíti,és ezúton is köszönöm…

2010. július 1-jén, mely napon született Johann Friedrich Heidegger, Carol Chomsky, Semmelweis Ignác és…Pamela Anderson (!!!),

1000 SWING CHALLENGER

annak alkalmából, hogy Trepit Szolnokra búcsúztassuk.

Időpont: este 18 óra.

Helyszín: Vizsla Park, Zalaegerszeg.

Vízözön esetén: Noé bárkája.

Esőhelyszín: Budo Központ Zalaegerszeg, Gasparich u. 3.

Hozz Magadnak bellt,

ha nem tudsz, szólj,

email: erdefeu@gmail.com,

vagy teló: 06/70-317-93-94.

Reagálok

június 25, 2010

mindenkinek, csak sok a munkám és olyan elfoglaltságom van hétvégén,hogy csak vasárnap tudok bloggolni többet.

cupp,jó hétvégét 🙂 🙂